สวนสุนันทา Ssru.ac.th 20 APR 67 มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาลัยสวนสุนันทา ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ Top 90 by Betty

0 0
Read Time:5 Minute, 27 Second

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาความเป็นยอดเยี่ยมด้านการศึกษา

ในยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไป การเรียนจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สามารถจะช่วยต่อยอดแล้วก็ปรับปรุงบัณฑิตให้มีคุณภาพ อีกทั้งในเรื่องของความรู้ความรู้ความเข้าใจด้านวิชาการศีลธรรมแล้วก็การปรับใช้ให้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งตั้งใจจริงในการค้นคว้าวิจัยในเรื่องของวิชาการพร้อมกับเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วสวนสุนันทา มีความเป็นดีเลิศทางด้านการศึกษาด้านใดบ้าง

1.เราจัดเตรียมให้นักศึกษาได้ศึกษาพร้อมที่จะไปพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีการวิจัยของใหม่ ดังนี้

• สถาบันวิจัยรวมทั้งปรับปรุงสวนสุนันทา เรามีการค้นคว้าวิจัยร่วมกับสำนักงานสิ่งใหม่แห่งชาติหน่วยงานมหาชน NIA สำหรับการเปิดตัวหน่วยขับนวัตกรรมเพื่อสังคมและนำนวัตกรรมไปใช้อย่างมีประโยชน์ เมื่อโลกได้ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการพัฒนาแล้วก็วิจัยทางด้านเทคโนโลยีและก็ของใหม่ยุคใหม่ เป็นสิ่งที่สำคัญอีกทั้งสถาบันจึงเอาจริงเอาจังปรับปรุงแล้วก็วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน และต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ระดับโลก ยิ่งไปกว่านี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบกิจการ กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมธุรกิจยกระดับเชิงพาณิชย์ ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งนิสิตรวมทั้งกลุ่มของผู้คนทั่วไปนอกจากนั้นยังมีการสัมมนานานาชาติในเรื่องของเทคโนโลยีสิ่งใหม่สมัยใหม่ระดับโลกอีกด้วย เพราะว่ามหาวิทยาลัยสวนสุนันทาพวกเราเล็งเห็นจุดสำคัญในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เติบโตทั้งยังในด้านวิชาการรวมทั้งเทคโนโลยีที่ทัดเทียบนานาประเทศ

• นิตยสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสวนสุนันทา ซึ่งเป็นนิตยสารระดับชาติที่สนับสนุนในการเผยแพร่งานค้นคว้าวิจัยทางด้านการศึกษารวมทั้งวารสารเป็นกลางในเรื่องของการเสนอความคิดแลกต่างๆเชิงวิชาการก็เลยทำให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีเอกสารด้านวิชาการแล้วก็การศึกษาเรียนรู้วิจัยเยอะมากๆ รวมถึงการวิวัฒนาการวิจัยใหม่ๆด้วย เพราะเราเน้นในเรื่องงานศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยรวมทั้งปรับปรุงองค์ให้ไปสู่ความเป็นดีเลิศ

• การพัฒนาที่ยั่งยืน ทางมหาวิทยาลัยเน้นการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีแล้วเอามาบูรณาการในทุกๆกรุ๊ปสาขาวิชา มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งเราแลเห็นว่าการเรียนการสอนในยุคใหม่ จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็ผลักดันของใหม่ใหม่ๆได้ทุกกรุ๊ปสาขาวิชาซึ่งมีหลายหลักสูตรให้ได้เลือก

หลักสูตรที่เปิดสอนสำหรับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา เป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมทางทางการศึกษาและก็เทคโนโลยีมีหลักสูตรที่เปิดสอนนานาประการสาขา

1.คณะครุศาสตร์ 2.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.แผนกมนุษยศาสตร์รวมทั้งสังคมศาสตร์ 4.คณะวิศวกรรมศาสตร์และก็เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5.คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.คณะวิทยาการจัดแจง 7.วิทยาลัยพยาบาลแล้วก็สุขภาพ 8.วิทยาลัยสถาปัตย์ 9.วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 10.วิทยาลัยนวัตกรรมและก็การจัดการ 11.วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 12. วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 13.วิทยาลัยโลจิสติกส์แล้วก็ซัพพลายศาสนาเชน 14.วิทยาลัยการบ้านการเมืองแล้วก็การปกครอง

ราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งแบ่งสาขาวิชาออกเป็นนานาประการ เพราะฉะนั้นนักศึกษาจะได้รับวิชาความรู้เชิงวิชาการอย่างเต็มเปี่ยมเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นให้นิสิตได้คิดค้นค้นคว้าศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองและมีหน่วยงานสนับสนุนทางด้านการศึกษาดังเช่นงานทะเบียนและวัดผลกองปรับปรุงนิสิตสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปรวมทั้งสถาบันภาษา ฯลฯ

วิสัยทัศน์ราชภัฏสวนสุนันทา พวกเราเน้นให้นิสิตมีความรู้พัฒนาต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต แล้วก็พวกเราเป็นผู้นำทางด้านการผลิตมือโปรปรับปรุงสังคมอย่างยั่งยืนด้วย การผลิตบัณฑิตแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มีความเชี่ยวชาญทั้งในเรื่องของวิชาการคุณงามความดีและจรรยาบรรณมีระบบระเบียบการจัดการการศึกษาและก็สร้างนวัตกรรมวิชาความรู้ความสามารถด้วยมาตรฐานสากล มีการวิจัยและสร้างของใหม่ผลงานระดับประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนสร้างโครงข่ายบริการวิชาการอย่างเหมาะสม

วัฒนธรรมองค์กรของสวนสุนันทา มีดังนี้

• S Smart มุ่งมั่นให้นิสิตมีความงามสง่าในเชิงของวิชาการเพื่อที่จะปรับปรุงต่อยอดไปสู่อนาคตที่แจ่มใส

• S Sincerity มีความจริงใจซึ่งเรามุ่งเน้นให้บัณฑิตมีความสุจริตใจในการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

• R Responsibility มีความรับผิดชอบต่อสังคม

• U Unityมีความพร้อมเพรียงแล้วก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

ด้วยวัฒนธรรมองค์กรของมหาวิทยาลัยสวนสุนันทา จึงทำให้นิสิตที่จบจากที่นี่มีความรู้และมีความเข้าใจทางวิชาการศีลธรรมจรรยาบรรณควบคู่กันไปด้วย ซึ่งเมื่อแรกการจัดตั้งเดิมมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของวังส่วนสุนันทาเป็นเขตพระราชฐาน รวมทั้งสถานที่ประทับพักผ่อนพระท่าทางของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงก่อตั้งให้เป็นสวนสุนันทาอุทยานแล้วถัดมาก็มีการพัฒนาจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจนกระทั่งปัจจุบันนี้

สิ่งที่สำคัญที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับ

1.มีความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการด้วยมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

2.นักศึกษาจะต้องมีคุณงามความดีจรรยาบรรณพร้อมๆกันด้วย

3.มีโครงข่ายทางสังคมธุรกิจให้นักศึกษาได้เข้าไปลองทำงานอย่างมือโปร

4.มีความเป็นมือโปรสูงซึ่งพวกเราเน้นตั้งอกตั้งใจพัฒนาให้นิสิตมีความเป็นเลิศทางด้านนี้

5.วัฒนธรรมคือความเป็นแบบอย่างที่ดีตามวิถีของรัตนโกสินทร์ในช่วงปัจจุบัน

นักศึกษาตรงนี้จะได้รับการปลูกฝังที่ดีและก้าวไปเป็นอนาคตที่ดีต่อสังคมพัฒนาเมืองไทยให้จีรังยั่งยืนและรุ่งโรจน์ตามทันเทคโนโลยี

ด้วยเหตุนี้นิสิตที่เรียนตรงนี้จะได้รับความภูมิใจจากสถาบันที่มีความเป็นสุดยอดทางด้านวิชาการเน้นให้บัณฑิตที่จบจากที่นี่มีความเข้าใจคู่ความดีงามแล้วก็บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นเขตพระราชทานเดิมยิ่งเพิ่มความภาคภูมิใจให้กับนิสิตตรงนี้

สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่กำลังมองหาสถาบันสำหรับเพื่อการเรียนต่อในระดับชั้นปริญญาโทปริญญาตรีรวมทั้งปริญญาเอกเสนอแนะให้มาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งพวกเรามีทีมบุคลากรรวมทั้งพัฒนาคุณครูผู้ทรงคุณวุฒิที่จะประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้กับนักศึกษาทุกท่านได้ก้าวต่อไปในสังคมอย่างถาวรรวมทั้งยืนนานด้วยความเป็นมือโปร

สวนสุนันทา ภาษาอังกฤษ ราชภัฏสวนสุนันทา ssru.ac.th 30 พฤษภาคม 67 สวนสุนันทา Betty มหาวิทยาลัยอันดับ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ Top 52

ขอขอบคุณมากweb สวนสุนันทา

https://bit.ly/ssru

https://rebrand.ly/ssru_ac_th

https://wow.in.th/ssru

https://t.co/ujWpbiWXnL

http://gg.gg/19ywts

https://cutt.ly/Tw4Atjfi

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %